Ordbog. Begreber for Online MarketingOnlime Marketing Specialist - Ordbog

Hva’ for en fisk?

Der anvendes mange forskellige fagudtryk inden for digital kommunikation. Her finder du en oversigt for de vigtigste ord og begreber, som du bør kende, når du arbejder med Online markedsføring.

Søgeord Forklaring
301 redirect En automatisk omdirigering fra en URL til en anden. Hvis du ændre på din menu- og sidestuktur får du måske nye URL’s for dine sider. Det betyder, at gamle links på eksterne sider eller som kunderne har gemt, ikke længere virker. Derfor er det vigtigt, at du omdirigerer trafikken til de nye sider.
404 siden findes ikke UPS! Desværre en hyppig fejl. Problemet er, at siden du forsøger at åbne er slettet eller måske blot flyttet til en anden URL-adresse. Løsning for sider, der flyttes er, at oprette en 301 redirect i dit CMS-system.
A/B test En test af en mindre ændring på et site eller nyhedsbrev, typisk på design eller tekst. Du kan anvende A/B test til at vurdere, hvilke af to typer, A og B, der virker bedst.
Ved større ændringer af din hjemmeside bør du anvende Brugertest.
AdWords Google AdWords er betalte søgeordsresultater på Google samt Display annoncer via Google netværk. Se også ‘PPC’. Læs mere om Google AdWords.
Affiliate marketing
Et partnerprogram, hvor der gives kommission for at give leads videre til en anden virksomhed. Det foregår typisk via annoncering, hvor du bliver betalt af annoncøren ud fra brugenes adfærd, klik, tilmelding eller et køb.  Affiliate marketing (wikipedia).
Analytics Web Analytics Tools­ anvendes til at få information om besøgendens adfærd og aktiviteter på hjemmesider eller mobile app. Det mest anvndte analyseværktøj er Google Analytics.
API Application Programming Interface (API) er en softwaregrænseflade, der tillader et stykke software at interagere med andet software. Med udbygget API kan der både entes og skubbes data ud i andre systemer.
Banner ad / bannerreklame ­Online reklamer der placeres på hjemmesider eller i mobile applikationer. Tidligere var en bannerreklame et billede med tekst, men i anvendes også animerede billeder, lyd og videoer.
Big Data Udtryk for brugen af de uendelig mange data, der er tilgængelige for virksomhederne. Egne data om kunderne, adfærd fra hjemmesiden, interne analyser, eksterne analyser og statistikker, officielle data fra stat og kummune, eksterne database som Danmarks Satstistik, BBR, Gallup og meget mere. Big Data er udtryk for, hvorledes alle tilgængelige data kan samles og anvendes aktivt i markedsføringen. Læs mere om Big Data.
Black hat En betegnelse for SEO-teknikker som anvendes for bevidst at manipulere søgemaskinerne til at give sitet en bedre ranking. Det er teknikker som Google selvsagt ikke accepterer, og når de opdages bliver dit sitet straffet hårdt af Google, der helt kan fjerne dit site fra søgeresultaterne.
Den rigtige betode for SEM betegnes White Hat, mens Grey Hat naturligvis er lidt en gråzone. Min anbefaling er, at du alene skal anvende de korrekte White Hat metoder til søgemaskineoptimering.
Brugertest Ved større ændringer på din hjemmeside kan det være gavligt, at foretage en brugetest, så du kan vurdere, hvordan kunderne agerer på den nye side. Vigtige informationer og fejl kan spores og tilrettes via brugertest.
CLTV Customer lifetime value. En betragtning af den værdi en kunde bringer virksomheden gennem hele perioden, fra opstart til kunden foirlader virksomheden. At anvende en helhedsbetragning kan give et bedre billede af kundens værdi for virksomheden. CLTV kan omfatte opstartomkostninger (Customer Acquisition Cost, CAC), vedligeholdelsesomkostninger og loyalitetsfremmende aktiviteter.
CMS Content Magement System (CMS) er et software, der anvendes til at styre, designe og vedligeholde hjemmesider. Der findes mange forskellige systemer på markdet. Et af de mest benyttede er WordPress, der er et gratis CMS med mange skabeloner og muligheder. Et Open source system.
CPA Cost per Acqusition. Prisen per anskaffelse/erhvervelse. For en annonce betaler du kun, når brugerne foretager det ønskede mål, f.eks. køber et produkt, ser din video eller tilmelder sig nyhedsbrev.
Goolge anbefaler CPA-budgivning til erfarne Google Ads-annoncører, der er interesseret i konverteringer, f.eks. køb eller tilmeldinger. Også anvendeligt i relation til Affiliate marketing.
CPC Cost per click (CPC) + Pay-Per-Click (PPC)
Cost Per Click (CPC) er den maksimale pris, du vil betale per klik på din annonce. Indrykning af annoncer foregår via en auktion, så CPC er dit maksimale bud i auktionen, altså den maksimale pris du ønsker at betale. Om din annonce vises afhænger af konkurrencen og budpriser i auktionen. Læs mere om Google AdWords priser og auktion.
CPM Cost per Mille. Prisen for tusind (1.000) indrykninger. I Google AdWords kan opsætte din maks pris for CPM. Den endelige pris du betale afhænger af konkurrence for målgruppen og placering.
Se også vCPM, Cost-per-mille (thousand) viewable impressions.
CRO Conversion Rate Optimization (CRO). Konverteringsraten (convertion rate, CR) beskriver, hvor mange besøg på din side, der resulterer i en konvertering. Den kan du forbedre ved at optimere kunderejsen, din hjemmeside og  dit web design. Læs mere om konverteringsoptimering (CRO).
CTA Call to action (CTA) er en opfordring til handling. Det er den handling, vi ønsker, at vores læser/kunde skal foretage. Det kan være et køb, se en video, tilmelde sig vores nyhedsbrev, kontakte os eller noget helt andet. 

CTA hænger nøje sammen med vores ønsker om konvertering og CRO.

CTR Click Through Rate = Klikrate. Et udtryk for hvor mange procent af brugerne der klikker på et link. En værdi for, hvor mange procent af de, der er var eksponeret for en annonce, der klikkede på den. En online annonce har ofte en CTR < 1%. Altså der er mindre end 1%, der klikker på annoncen.
Digital annoncering Markedet for online annoncer domineres af Google, læs mere om Google AdWords og PPC.
Digital Markedsføring Markedsføringen kan opdeles i offline- og online marketing. Læs om online marketing strategi.
DMP Men en Data Management Platform (DMP) kan du indsamle, stukturere og aktivere de mange data om kunderne, data fra partnere og data fra 3. part. Pointen med en DMP er, at få bedre indsigt om kunderne og forretningen, så der skal tages aktion og skabes bedre resultater. Læs mere om Big Data.
Google AdWords Betalte søgeordsresultater på Google samt Display annoncer via Google netværk.
IoT Internet of Things (IoT) refererer til unikt identificerbare objekter, der er forbundne i en internetlignende struktur. På godt dansk betyder “tingenes internet” at et aggregat, en lokation eller en tøjgenstand (wearable technology) har en indbygget teknologi, der gør at det er forbundet og derfor i stand til at komminikere og interagere med resten af netværket. Dermed er vejen banet for et helt nyt internet, hvor maskiner kommunikerer med hinanden, udveksler data og muliggør en hidtil uset grad af intelligens og automatik i netværket 

Internet of Things blev første gang anvendt af Kevin Ashton i 1999, og spås til at blive helt vital for vores fremtid. Hør Sir Tim Berners- Lee (manden der opfandt Internettet) udtaler sig om mulighederne med IoT.

Konvertering En online konvertering kan være et salg, en tilmelding til et nyhedsbrev eller blot et ønske om at kunden ser en video til ende eller læser en webside. Læs om konverteringsoptimering (CRO).
KPI Key Performance Indicators (KPIs). De nøgletal, områder og aktiviteter vi ønsker at fokusere på. Husk at et mål skal være S-M-A-R-T
Linkbuilding Linkbuilding er en del af søgemaskineoptimeringen (SEO). For at fremhæve dit indhold på hjemmesiden er der vigtigt at skabe trafik til den specifikken side via interne links fra din egne sider og via links fra andre eksterne sider.  Læs mere om linkbuilding.
Links Interne links peger på andre sider eller indhold på dit eget site.
Eksterne (outbound) links peger andre hjemmesider og navigerer læseren videre til et andet website.
For lange tekst passager kan der anvendes et anker (HTML kode: <a name=”anker-navn”></a>), så et link kan gå direkte til en specifik tekstparagraf. Selve teksten i linket kaldes en ankertekst og anvendes aktivt af søgemaskiner til at måle og vurdere indholdet på dit site. Anvend altid en sigende ankertekst for dine links.
LTV LifeTime Value. Se CLTV.
Meta description En beskrivelse af indholdet på en specifik webside. Meta description præsenteres som en del af søgeresultatet på søgemaskinerne og anvendes til at vejlede brugeren om, hvad de kan forvente at se. Du skal/bør(!) anvende meta description til at fange brugenes opmærksomhed og interesse. Anvend gode sælgende budskaber og inkluder dine vigtige keywords for den respektive webside. Som tommelfingerregel kan du max anvende ca. 156 karakter (inkl. mellemrum). Nogle gange afkorter Google beskrivelsen endnu mere, så forsøg at få dit budskb igennem på 115 tegn.
News feed optimization (NFO) At optimere sin kommunikation til størst mulig rækkevidde på Facebook kaldes News feed optimization (NFO). Er du øvet facebook-administrator, er det sandsynligvis på dette område du skal skarprette dine evner for at træde helt op i nørdernes rækker.
OCPM Optimized Cost Per 1.000 Impressions (OCPM, M = mille). Facebook optimerer dit resultat ved automatisk at vise din annonce til de personer, der med størst sandsynlighed vil udføre den ønskede handling (inden for dit mål). Din pris for annoncen (bid) er automatiseret og ændrer sig dynamisk baseret på konkurrencen, så det sikres, at du når ud til din ønskede målgruppe.
Offpage SEO Alt det arbejde med søgemaskineoptimering, som ligger uden for dit eget site. Se “Det SEO periodiske System” for alle de faktorer, du skal arbejde med.
Online Marketing Markedsføringen kan opdeles i offline- og online marketing. Læs om online marketing strategi.
Online Marketing Specialist Læs hvad en Online Marketing Specialist kan gøre for din virksomhed. Ansæt en Online Marketing Specialist i din virksomhed.
Onpage SEO Alt det arbejde med søgemaskineoptimering, som foregår på dit eget site. Se “Det SEO periodiske System” for alle de faktorer, du skal arbejde med.
Open-source software (OSS) Open-source software eller system betyder, at licensen for computer software er fri, så flere kan arbejde med kodningen, ændre og opdatere den.
PIM Product Information Management (PIM) er et system, der kan hjælpe med at håndtere store og komplekse mængder af produktoplysninger og anvende disse informationer i virksomhedens relevante kanaler, typisk digitale kanaler som en webshop, et website, på markedskanaler som Amazon og e-Bay eller til brug for fysiske brochurer, kataloger, produktdatablade med videre.
PPC Pay-Per-Click (PPC) er et begreb for online annoncer, hvor du alene betaler for de faktiske klik, der er på din annonce. Google AdWords tilbyde PPC annoncering – kaldes også for CPC, cost per click.
ROAS Return On Advertising Spendings. Hvilket udbytte opnås i forhold til annonce omkostningerne.
ROI Return On Invenstment. Hvilken værdi og hvilket udbytte opnås i forhold til investeringen.
RTB Real-time bidding. Køb af annoncer udfra et auktionsprincip. F.eks. Google AdWords.
SEA Search Engine Advertising (SEA), se også SEM. Digital annoncering på søgemaskinerne for at opnå mere trafik til din hjemmeside. For at styrke din Click-through-rate (CTR) skal dine reklamekampagner være fokuseret, afbalanceret og skrevet specifikt med og til de søgeord, der bedst rammer din målgruppe(-r).
SEM Search Engine Marketing (SEM). De trafikskabende tiltag du kan foretage dig for at markedsføre dit site via søgemaskinerne. SEO er den ene store del af SEM. Den anden del er AdWords / PPC annoncering.
SEO Search Engine Optimization (SEO). De teknikker der anvendes for at opnå en bedre placering i Google/søgemaskinernes søgeresultat. Læs om søgemaskineoptimering (SEO).
SERP Search Engine Result Page (SERP) = Googles søgeresultat. Det er listen af resultater som søgemaskinen (Google, Bing) viser for de indtastede søgeord (keyword  query) .
SMART mål Ved opsætning af et mål skal du sørge for at det er: (S) specifikt, (M) målbart, (A) achievable/opnåeligt, (R) relevant/realistisk og (T) tidsbegrænset.
SMM Se Social Media Marketing (SMM)
Social Media Marketing I Danmark er SoMe marketing næsten af sidestille med facebook marketing. Læs mere: https://www.onlinemarketingspecialist.dk/16-raad-facebook-marketing/
Sociale Medier De sociale medier er de kanaler, hvor brugerne kan udveksle indhold, interagere med hinanden og med din virksomhed. De mest kende sociale medier er: facebook, google+, snap chat og instagram.
Der findes også sociale medier som er mere “Interesse Medier” som Twitter, YouTube, Tumblr, Pinterest, Medium og Periscope. Og endelig de mere “Professionelle Medier” som LinkedIn.
Der er forskel på, hvordan de forskellige medier anvendes og opfattes af brugerne, og det er vigtigt af holde for øje i din markedsføring.
SoMe Sociale Medier (SoMe). Listen af sociale medier er alen lang, se Sociale Medier.
Split test Se A/B test.
Title / Side titel Title en overskriften for hver enkelt webside på dit site. Title er særdeles vigtig i forhold til SEO, da det er den tekst, der bliver vist som overskriften i Google søgeresultatet. Anvend derfor  dine vigtigste keywords i side titlerne, så både kunder og søgemaskine finder dine tekster relevante.
TLD Top-Level Domain (TLD). Det er mulighed for, at for nogle nye domain navne med en anderledes  endelse end de normale lande specifikationer, som .dk for danske domains. Med TLD navne kan du f.eks. købe et domain der slutter på .hotel, .bike, .coffee.
URL En Uniform Ressource Locator er den webadresse den står i adresselinjen på din browser. F.eks. er URL’en for denne webside: https://www.onlinemarketingspecialist.dk/ordbog
vCPM
Cost-per-thousand viewable impressions (vCPM). Pris pr. tusinde synlige eksponeringer. En mulighed for at købe eksponeringer hvor dine annoncer vises i en synlig position på nettet.
Ved at anvende vCPM betaler du alene for Google annoncer, når dine annoncer er synlige på Displaynetværket (målt med “Aktiv visning”). vCPM-metoden er god at anvende, hvis du vil øge opmærksomheden på dit brand.