Online Marketing strategiSkab en god Online Marketing strategi. Find dit guldæg med hjælp fra Online Marketing Specialisten

Offline vs. Online Marketing strategi

En god og gennemtænkt strategi, der er forankret i hele organisationen, kan være altafgørende for firmaet overlevelse. Det gælder naturlig også for den essentielle Online Marketing strategi, der som ledestjerne skal være med til at navigere de mange Online aktiviteter og indsatser rundt i det digitale hav.

I den traditionelle offline markedsføring var det svært, at måle den reelle værdi af hver enkelt marketingaktivitet.

“Half the money I spend on advertising is wasted.
The trouble is I don’t know which half”.

John Wanamaker (1838 – 1922)

Med Online markedsføring forholder det sig helt anderledes. Via digitale sporingskoder kan du måle og justere effekten af stort set alle elementer i en aktivitet. Du kan få et præcis billede af, hvor mange kunder, der er i pipeline, hvor mange kunder der sprang fra undervejs, og hvor i processen de stoppede. Det er særdeles nyttig information, du kan anvende til at forbedre din process og optimere dine marketing budskaber.

Strategisk, taktisk og operationelt niveau

Din strategi bør indeholde mål på alle tre niveauer:

 • Det strategiske niveau. Hvad ønsker du at opnå? Tid: 1 – 10 år.
  Den overordnede styring. Idégrundlag, strategiske (og kommercielle) mål
 • Det taktiske niveau. Hvordan kommer du derhen? Tid: 1 måned – 1 år.
  Konkrete handlingsplaner og budgetter.
 • De operationelle niveau. Hvad og hvornår. Det daglige arbejde. Tid: 1 dag – 1 måned.
  Regler, processer, forretningsgange.

 

De tre grundpiller i en Online Marketing strategi

 • Owned media – Din omtale og kommunikation via egne kanaler

Owned media er kommunikation via de medier du selv styre og hvor du har kontrol over det der kommunikeres. Det er først og fremmest din hjemmeside og blog, men kunne også være en-vejs kommunikation via e-mail marketing, Twitter, YouTube og facebook. Offline medier er det brochurer, POS materiale.
Det essentielle er, at formidling af dine budskaber sker på dine præmisser. Udbyttet afhænger af din evne til at skabe indhold der er relevant og interessant for dine kunder.

 • Paid media – Den omtale du betaler for

Ved Paid media betaler du en ekstern partner/medie for at formidle dit budskab. Det kunne være AdWords, display/banner annoncer eller en reklame film. Offline er det outdoor, print (annoncer) og TV/bio reklamer.

Du styrer budskaberne men betaler for formidlingen. Udbyttet afhænger af både det tekniske, det grafiske, hvor godt du formidler dit budskab og endelig dit budget og heraf antal eksponeringer og medietryk.

 • Earned media – Den omtale som dine kunder giver dig

De sociale medier hører til kategorien Earned media, hvor det handler om, at gøre sig fortjent til at få omtale. Ud fra devisen: “Tillid er noget du skal gøre dig fortjent til” kan du førsøge at formidle dine budskaber. Men det er brugerne der har magten til at dele og kommenterer på din kommunikation.

Du opnå earned media omtale via Likes og delinger på facebook, re-tweets på Twitter, anmeldelser på Google+ eller Trustpilot, omtale på andre hjemmesider/blogs eller word-of-mouth. Vi har langt større tillid til et produkt/en virksomhed, hvis vores venner/familie giver deres anbefaling. Faktisk handler vi helst kun med nogen vi eller vores omgangskreds kender. Netop derfor er Social Media marketing vigtig for din succes.
Dit udbytte afhænger af den loyalitet og tillid du har opbygget, og om brugernes involvering og engagement. Likes er kun værdifulde, hvis de gives for strategiske, relevante og langsigtede opslag. Du kan nemt købe dig til likes og fans, eller lave en konkurrence, der giver mange likes eller give produkter til foræringspris mod at kunden liker eller uploader et billede på fb/Instagram. Det giver dog kun meget ringe værdi på lang sigt. Skal et like eller en anbefaling have værdi, skal den være sand og relevant.

 • Nogle angiver Shared media som en separat grundpille. Om Shared skal stå for sig selv, eller blot være en del Earned media gør ingen forskel. Det er samme strategi og værktøjer, du skal anvende til at styre og optimere din online markedsføring.

Mange virksomheder har stort fokus på Owned og Paid media. Og ofte er det her de fleste ressourcer og budget allokeres til. Men som markedsfører bør du have en langsigtet plan, der også omfatter Earned media, og hvordan du kan opnå relevante likes og anbefalinger af høj kvalitet.

Værdien af anbefalinger og word-of-mouth har enorm betydning i kundernes beslutningsfasen. For at opnå høj tillid og gode anbefalinger/likes skal du kontinuerligt give dine kunder relevante, involverede og interessante budskaber, der er sande og – som dine produkter/ydelser – holder, hvad de lover. Det er det lange seje træk, kontinuitet og ærlighed der vil skaffe dig din succes på lang sigt. Du skal opbygge, pleje og dyrke dine relationer.

 

Omnichannel og Multichannel Marketing

I marketing sammenhæng er Omnichannel og Multichannel relativt nye begreber. De to begreber dækker over den strategi, der skal tilrettelægges over for de moderne forbrugere, der dagligt anvende flere forskellige teknologiske aggregater eller medier. Den moderne forbruger kan tilgå virksomhedens kommunikation og markedsføring via et bredt udvalg af forskellige kanaler: Fra virksomhedens hjemmeside, fra de Sociale Medier/facebook/Twitter m.v., via virksomhedens kundecenter, via de fysiske butikker, fra online annoncer, fra traditionelle print annoncer og TV/video, fra blogs eller via e-mail.

Multichannel 

Multichannel (fra ‘Multus’ = “mange”, “multiple”) betyder, at virksomheden forsøger at optimere sin præsentation og udbytte i forhold til hver enkelt kanal. Uafhængig af hvad der sker i de andre kanaler. Der er således tale om en silo-strategi, der tager udgangpunkt i den enkelte kanal, og hvorledes den kan anvendes bedst.

Omnichannel 

Omnichannel tager udgangspunkt i kunden og hvorledes kunden anvender de mange forskellige kanaler. Strategien handler om, at optimere kundens udbytte uanset hvilken kanal og hvilket aggregat kunden anvender. Som strategi er Omnichannel langt mere interessant, men også langt mere kompleks end Multichannel.

Omnichannel = Samme kundeoplevelse på tværs af kanaler.
Omni = Omnis, fra latin og betyder “alt”, “alle steder”, “universel”, “allestedsnærværende”.

Omnichannel handler om, at give kunden en konsistent og ensartet oplevelse uanset, hvilket medie de anvender. Der skal være et relevant og sammenhængende budskab og oplevelse på tværs af alle de kanaler virksomheden gør brug af.

Kunderne anvender flere forskellige aggregater og skærme – ofte på samme tid.

Få nogle år siden omtalte vi brugernes smart phone som ‘Second screen‘ i forhold til den primære skærm, TV’et. I dag er smart phonen ved at blive brugernes foretrukne og TV og Tablet (iPad) bliver nu ‘Second screen’ og ‘Third screen’.

At give kunden en ensartet og gerne en personlig oplevelse besværliggøres af, at de mange forskellige kanaler som kunderne anvender. En sammenhængende kommunikation med kunden forudsætter, at det er muligt opsamle og dele personlige data på kunden på tværs af alle platforme. Kunden skal kunne identificeres i hver enkelt kanal, der skal opsamles og behandles data for allw de interaktioner (køb, konverteringer og kommunikation) som kunden foretager, og de skal kunne anvendes næste gang kunden interagere med din virksomhed – uanset hvilken kanal kunden anvender. Eller hvilke kanaler kunden anvender simultant.  I sandhed en kompleks udfordring.

 

Flere relaterede artikler om Online Marketing strategi:

 • Content Marketing. Content Marketing handler om, at du stiller relevant, involverende og brugbart indhold gratis til rådighed for dine nuværende og potentielle kunder. Det vil være med til at brande dig positivt, skabe større interesse for din virksomhed, og derved får mere kvalificeret trafik til dit site.
 • Big Data. Hvordan anvender du den enorme mængde af data du har og kan få om dine kunder? Og hvordan udnytter du mulighederne for at sammenholde dine interne data med data fra eksterne datakilder?

 

Sådan bygger du et moderne firma fra bunden

Case story: Det amerikanske tøjfirma Frank & Oak

Frank & Oak havde en ide. De ønskede, at blive et teknologisk, livsstilsfirma med værdier som grøn bæredygtighed og give tilbage til lokalsamfundet. Deres forretningside var, at anvende alle de digitale muligheder til at opbygge en rentabel e-shop.

Da Frank & Oak startede i 2012 var deres plan således at opbygge et online IT og livsstils community. Deres mission var, at opbygge et community af personer – og på sigt kunder – der kunne identificere sig med virksomhedens værdier. De ønskede entreprenante brugere der deler virksomhedens værdisæt, brugere der involverer sig og med personligt engagement er med til at dele og skabe ånden for brandet. Som sådan betragter de ikke deres virksomhed som et traditionel tøjfirma.

Det blev på rekord tid til en trendsættende web retailer, der med intelligente digitale løsninger nu tilbyder en særdeles personificeret og skræddersyet kommunikation og produkttilbud.

Customized produkter fra Frank & Oak
Customers sign up for the site, adding style preferences and sizes, and are emailed customized newsletters every month detailing the newest items. And the most important key: delivering curated approach to online shopping that makes users feel as if they’re being personally advised in the fashion process.