Co-creation, det frugtbare samarbejdeHvad er co-creation (samskabelse)?

Co-creation eller samskabelse kan defineres som et samarbejde om udvikling af en ny løsning (nyt produkt, ny tjeneste, nyt koncept, nyt kommunikationsindhold) sammen med eksperter og/eller andre interessenter (kunder, partnere, leverandører mv.).

Samskabelsen er en form for innovativt samarbejde, hvor gode ideer deles og forbedres. Pointen er, at et team af folk opnår bedre resultater sammen, end værd for sig. Co-creation er forbundet med begreber som Communities, Crowdsourcing, User generated content, Open source og Social Media.

Behov for åbenhed og samarbejde

For at imødekomme de stadig mere oplyste og individualiserede kunder er ‘Mass customization’ tankegangen og udvikling og tilpasninger af produkterne essentiel.

Også virksomhedens kommunikation kan drage fordele at et godt co-creation samarbejde, hvor andre interessenter kan være med til at skabe indhold, f.eks. til de Sociale Medier.

Historisk har (produkt-) udvikling været noget som foregik bag lukkede døre i virksomhederne. I dag har behovet for kundeindsigt og værdien af epokegørende ideér og input udefra gjort, at virksomhederne bliver nød til at tillægge en langt større åbenhed til verden udenfor.

Typer af co-creation

Typen af samskabelse afhænger af graden af åbenhed og ejerskabet af samarbejdet.

Fire typer af co-creation der afhænger af ejerskab og åbenhed af samarbejdet.

En lukket gruppe af eksperter.
Håndplukkede eksperter hjælper virksomheden med at løse et specifikt problem, der gerne skal løses inden for en given tidsramme.
Virksomheden kan f.eks. vælge at inddrage nøglekunder, brugere og personer der særlige kompetencer eller viden på området.

Koalition af parter.
En koalitionen vil samarbejde for at nå et fælles mål eller fremme fælles interesser. Virksomheden kan denne vej trække på eksterne ressourcer (personer, organisationer eller lignende) for at opnå et ekstraordinært resultat. Det kunne f.eks. være et partnerskab med kunden, hvor de sammen udvikler specifikke løsninger.

Crowdsourcing.
Her trækker virksomheden på viden fra en gruppe af mennesker, der kommer med idéer og forslag. F.eks. via en online platform, via spørgeskemaer som ‘Hjælp os til at blive bedre’ med videre.

Et fællesskab med samme interesse – Community.
En gruppe af beslægtede folk med samme interesser eller samme holdninger. Det kan være folk, der deler eller diskuterer specifikke emner i en åben database. F.eks. er Facebook en platform, hvor alt indhold skabes og deles af brugerne.

Vigtigheden af co-creation

Det kan være grænseoverskridende at skulle dele virksomhedens viden og ressourcer i et mere åbent forum. Men resultatet af at inddrage kunder og eksterne partnere kan blive:

  • Essentiel viden og bedre indsigt i kundernes behov og ønsker.
  • En ny måde at tænke og anskue tingene på.
  • Friske idéer til produktudvikling og måske helt nye banebrydende produkter eller koncepter.

Ved at involvere verden udenfor på en ny måde kan du opnå innovative resultater og forslag til attraktive løsninger og koncepter.

Hvordan skabes den gode, frugtbare samskabelse?

Der er sikkert mange gode ressourcer internt i virksomheden, så start med at afsøge mulige samarbejdspartnere blandt dine kollegaer. At trække på eksperter og bidragsydere fra egne række kan tilmed øge medarbejdernes tilfredshed, da de føler sig involveret og mere værdsat. Ved udvikling eller introduktion af nye produkter kan der tillige opnås større forståelse og loyalitet ved at inddrage kollegaerne.

Handler det f.eks. om udvikling af indhold til hjemmesiden eller de Sociale Medier, kan meget guld ligge begravet hos dine kollegaer. Sælgere og kundesupporten kan bidrage med vigtige pointer om emner eller aspekter som kunderne efterlyser og finder svære at forstå. Husk at der på de Sociale Medier er en forventning om to-vejs-kommunikation. Du kan bruge kundernes feedback og aktivitet til at skabe ny kommunikation eller nye opslag.

For at opnå de bedste resultater ved et samarbejde, er der nogle faktorer du skal holde for øje:

  • Inspirér og motiver dine deltager. Hvorfor skal andre bekymrer sig om dit problem, og hvorfor skal de deltage i problemløsningen?
  • Vælg de bedste til jobbet. Da det handler om mennesker og idéer ønsker du naturligvis at trække på de bedste.
  • Forbind de kreative hjerner. Sørg for at have de rigtige rammer og en god proces, så du opnår en god dialog og et godt samarbejde i gruppen
  • Kommunikation. Husk at holde gruppen kontinuerligt opdateret med arbejdet. Og husk at fortælle om det opnåede resultat og naturligvis rose eller belønne deltagerne for deres indsats.

Du kan opnå epokegørende resultatet via samskabelse. Men desværre kan du ikke hvile på laurbærrene. For at holde virksomheden konkurrencedygtig er kontinuerlig udvikling nødvendig. Hvor skal fremtidens indtjening til virksomheden og berettigelse komme fra?

Mere relevant info på dette site

Anvend Data Science og Big Data for at for viden og indsigt om dine kunder og dine forretningkritiske områder.